Systém zpětného sběru EEZ a baterií

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.


 

 

Symbol 1

Symbol 2

Společnost Heat Home s.r.o., jako výrobce elektrozařízení a přenosných barerií/akumulátorů ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb.,  je zapojena do kolektivního systému provozovaného společností REMA Systém, a.s. a kolektivního systému provozovaného společností REMA Battery, s.r.o.

Příslušné odváděné recyklační příspěvky jsou vyznačeny na daňových dokladech. Na eshopu jsou již zahrnuty v cenách výrobků.

Jak se zbavit starého spotřebiče / baterie?

  1. fyzické osoby mohou využít službu: BUĎ LÍNÝ
  2. právnické osoby mohou využít: Svoz pro registrované partnery
  3. prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA Systém, a.s., která je určena pro zpětný odběr elektrozařízení
  4. prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA Battery, s.r.o., která je určena pro zpětný odběr baterií a akumulátorů
  5. prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr na stránkách Ministerstva životního prostředí (ISOH 2)
  6. v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679). 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení

 

 

Pozn. zpracováno dle materiálů společnosti REMA Systém, a.s.