Formulář pro reklamaci

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  Heat Home s.r.o., Nebory 379, 739 61  Třinec / obchod@heathome.cz

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření Smlouvy:

  .............................................................................

Jméno a příjmení:

  .............................................................................

Adresa:

  .............................................................................

E-mailová adresa:

  .............................................................................

Zboží, které je reklamováno:

  .............................................................................

Popis vad Zboží:

  .............................................................................

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 .............................................................................

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: