Instalace topné fólie v systému na strop

Instalace topné fólie v systému na strop, stropní vytápění

Stropní vytápění topnou fólií je jedinečný způsob vytápění místnosti, kdy můžeme dosáhnout velké topné plochy, které nebrání rozmístění nábytku jako u podlahového topení. Topná fólie se instaluje přímo nad sádrokartonové desky.

Teplota místnosti a teplota stropu jsou řízeny elektronickým pokojovým termostatem, který udržuje reguluje teplotu v místnosti a chod stěnového vytápění. Speciální šířka topné fólie 50 cm a topná fólie 25 cm umožňuje instalovat topení mezi dva sousední nosníky sádrokartonového rámu. Vytvořte si v místnosti teplo sálající z vrchu, jako byste stáli pod sluncem a dopadaly na Vás sluneční paprsky.

Teplo ve formě infračervených vln vyzařovaných topnou fólií rovnoměrně ohřívá strop, stěny, zařízení a všechny lidi ve vytápěné místnosti. Stěny a předměty vyhřívané tímto způsobem navíc dodávají místnosti aniž by docházelo k nežádoucímu jevu proudění a souvisejícímu zvedání prachu z povrchů.

U stropního vytápění není možné dosáhnout efektu teplé podlahy.

stropní vytápění

Mezi výhody stěnového vytápění patří zejména:

 • Jednoduchá instalace.
 • Ovládání termostatem, při použití WiFi termostatu lze topný systém ovládat  na dálku.
 • Možnost zónové regulace, kdy lze vytápět ve stanovenou dobu pouze vybrané místnosti = topné okruhy.
 • Levný provoz.
 • Rovnoměrné rozložení teplot díky infra vytápění.
 • Velká topná plocha , které nebrání rozmístění nábytku ani dalšího vybavení v místnosti.
 • Odpadá problém s tepelným odporem podlah.
 • Ekologické a čisté vytápění budov.
 • Vhodná varianta topení, pokud nelze instalovat podlahové topení z důvodu hotových podlah, zastavěné topné plochy, použití vestavěného nábytku či hrubých koberců.
 • Systém vhodný do novostaveb nebo do rekonstruovaných objektů.

 

Výběr topné fólie pro elektrické stropní topení

 

Delší doba ohřevu topné fólie 140 W/m2 neznamená její nižší účinnost. Všechny topné fólie o různém výkonu se budou zahřívat teplotu: 35-38 °C, kterou doporučují výrobci stropních systémů jako hraniční teplotu.

Delší doba ohřevu fólie 140 W/m2 umožňuje rovnoměrný nárůst teploty v místnosti. Volba výkonu topné fólie rovněž závisí na tepelných ztrátách objektu.

 

 Instalační schéma topné fólie pro stropní vytápění

schéma stropního topení obr. varianta stropního topení, topná fólie HD-EPL (pohled zdola) schéma stropního vytápění obr. varianta stropního topení, topná fólie HD-G nebo HD-EPL (pohled zhora)

 
Skladba stropní topení v systému nad sádrokartonovou desku, která musí být dodržena:

1. Stěna

2. Konstrukce z profilů

3. Minerální vlna (izolace)

4. Topná fólie

5. Paroizolační fólie

6. Sádrokartonová deska

7. Závěsy

Zapojení topné fólie pro stropní vytápění

schéma zapojení topné fólie
 1. Topná fólie HEAT DECOR
 2. Termostat
 3. Napájení
 4. Externí teplotní čidlo
 5. Napájecí kabel topné fólie, modrý (N)
 6. Napájecí kabel topné fólie, hnědý (B)