Instalace topné fólie v systému na stěnu

Instalace topné fólie v systému na stěnu, stěnové vytápění

Elektrické stěnové topení je instalováno na sucho přímo pod sádrokartonové panely. Takto lze vytváření ozdobné vyhřívané stěny nebo velké topné plochy na stěnách. Teplota místnosti a teplota stěny jsou řízeny elektronickým pokojovým termostatem.

Mezi výhody stěnového vytápění patří zejména:

 • Jednoduchá instalace.
 • Ovládání termostatem, při použití WiFi termostatu lze topný systém ovládat  na dálku.
 • Možnost zónové regulace, kdy lze vytápět ve stanovenou dobu pouze vybrané místnosti = topné okruhy.
 • Levný provoz.
 • Rovnoměrné rozložení teplot díky infra vytápění.
 • Odpadá problém s tepelným odporem podlah.
 • Ekologické a čisté vytápění budov.
 • Možnost kombinace s podlahovým topením za účelem zvýšení topné plochy.
 • Vhodná varianta topení, pokud nelze instalovat podlahové topení z důvodu hotových podlah, zastavěné topné plochy, použití vestavěného nábytku či hrubých koberců.
 • Systém vhodný do novostaveb nebo do rekonstruovaných objektů.


Elektrické topení na zeď se hodí jak do komerčních budov, jako jsou moderní kancelářské domy, tak i do bytových jednotek a nízkorozpočtových ekologických domů.

Výběr topné fólie pro elektrické topení na zeď

 

Delší doba ohřevu topné fólie 140 W/m2 neznamená její nižší účinnost. Všechny topné fólie o různém výkonu se budou zahřívat teplotu: 35-38 °C, kterou doporučují výrobci stěnových systémů jako hraniční teplotu.

Delší doba ohřevu fólie 140 W/m2 umožňuje rovnoměrný nárůst teploty v místnosti. Volba výkonu topné fólie rovněž závisí na tepelných ztrátách objektu.

 

 Instalační schéma topné fólie pro stěnové vytápění

stěnové vytápění hd g obr. varianta s topnou fólií HD-G stěnové vytápění hd epl obr. varianta s topnou fólií HD-EPL stěnové vytápění hd pro obr. varianta s topnou fólií HD-PRO

 

Skladba stěnového topení v systému pod sádrokartonovou desku, která musí být dodržena:

1. Keramické, kamenné, porcelánové dlaždice nebo jiná povrchová úprava
2. Flexibilní lepidlo - v případě obložení stěny obkladem
3. Penetrace -  v případě obložení stěny obkladem
4. Sádrokarton
5. Šrouby do profilů pod sádrokarton
6. Parozábrana - LDPE fólie
7. Topná fólie šíře 25 cm nebo topná fólie šíře 50 cm řady HD-G, HD-EPL nebo HD-PRO
8. Lepící páska
9. Konstrukce z profilů pro sádrokarton
10. Izolace z minerální vlny
11. Stěna (tvárnice, pórobeton).

Zapojení topné fólie pro stěnové vytápění

schéma zapojení topné fólie
 1. Topná fólie HEAT DECOR
 2. Termostat
 3. Napájení
 4. Externí teplotní čidlo
 5. Napájecí kabel topné fólie, modrý (N)
 6. Napájecí kabel topné fólie, hnědý (B)