Instalace topné fólie v systému pod potěr

Podlahové topení pod potěr

Typem akumulačního topení je instalace topné fólie pod vrstvu potěru. Topné fólie v kombinaci s anhydritovým nebo cementovým potěrem tvoří ideální akumulační topný systém. Akumulované teplo se uvolňuje do místnosti po dlouhou dobu.  Vy si tak můžete, díky topné fólii, užívat stabilně teplé podlahy.

Na tento typ elektrického podlahového topení lze instalovat různé podlahové krytiny, např. keramické dlaždice, lepené vinylové desky, laminátovou nebo vinylovou plovoucí podlahu. Díky stabilnímu podkladu můžeme použít podlahové materiály přilepené k potěru nebo v plovoucí formě.

Topný systém se instaluje většinou v novostavbách – v nově navržených rodinných domech, kancelářích, průmyslových halách nebo v nemovitostech určených k celkové rekonstrukci. Podlahové topení pod potěr tak můžete instalovat ve všech užitkových budovách.

Teplota místnosti a podlahy jsou řízeny pokojovým termostatem.

elektrické podlahové topení pod potěr

Výhody elektrického podlahového vytápění v systému pod potěrem

 • Snadná a rychlá montáž
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké investiční náklady ve srovnání s jinými instalacemi topení
 • Rovnoměrné rozložení teploty v místnosti
 • Komfort teplé podlahy
 • Možnost vytápění pouze některých místností v požadovanou dobu a to při různých teplotách
 • Široká škála vhodných podlahových krytin - větší možnosti pro interiérový design a případné změny krytiny
 • Akumulační vrstva

Výběr topné fólie pod potěr

mezní hodnoty krytin pro podlahové topení

Na obrázku vidíme výkony topných fólií vhodných pro instalaci pod potěr. Silnější topná fólie rychleji prohřeje potěr. Delší doba zahřívání neznamená nižší účinnost topné fólie. Jako ochrana proti přehřátí se instaluje do podlahy podlahové čidlo. Podlahové čidlo hlídá maximální teplotu podlahy, aby nepřekročila mezní hodnotu stanovenou výrobci krytin (většinou 28 oC). Příliš vysoká teplota rovněž nepříznivě ovlivňuje práci samotného potěru, což způsobuje větší smrštění a uvolnění materiálu.

Teplota podlahy u podlahového topení by neměla překročit následující teploty:
– 28 ° C v místnostech, jako je obývací pokoj, kuchyň, pokoje, chodba,
– 34 ° C v sanitárních místnostech dlažbou, jako je koupelna nebo toaleta.

Pro instalaci pod potěr doporučujeme požít topnou fólii řady HD-EPL s dodatečnou laminací, která je odolnější vůči mechanickému poškození a má zvýšené izolační vlastnosti.

Druhy použitelných krytin nad podlahové topení

Podlahové topení instalované pod potěr nám umožňuje použít široké spektrum krytin. 

 • Laminátová podlaha
 • Vinylová podlaha (klick i lepený systém)
 • Dřevěná vrstvená podlaha (určená pro podlahové topení)
 • Keramická dlažba
 • Kamenná dlažba
 • PVC krytiny
 • Pryskyřičné podlahy
 • A další

U všech krytin by mělo být výrobcem krytin uvedeno, že jsou vhodné pro elektrické podlahové topení.

Který potěr je vhodný pro podlahové topení

Důležitou součástí podlahového topení je potěr, který bude plnit funkci vodiče tepla a bude správně spolupracovat s topnou fólií. Potěr rovně zajišťuje konstrukci podlahového topení, proto musí být dostatečně pevný.

V bytové výstavbě se nejčastěji používají anhydritové potěry a cementové potěry. Anhydritové potěry velmi dobře vedou teplo, proto jsou vhodnější než cementové potěry. 

Anhydritový potěr je tekutá samonivelační hmota, která není tak náročná na dilataci jako cementový potěr. Výhodou anhydritového potěru oproti cementovému potěru je lepší tepelná vodivost a samonivelační vlastnosti, což usnadňuje a urychluje aplikaci vrstvy. Proces výroby anhydritového potěru je kratší než u cementového potěru a samotný potěr je vyroben precizněji. Anhydritový potěr je vhodný spíše do suchých místností.

Do vlhkých místností, jako jsou koupelny nebo prádelny, se však doporučuje cementový potěr, a to kvůli větší odolnosti v podmínkách pravidelné vlhkosti.

Způsob instalace topné fólie pod potěr

Optimální pokrytí podlahy topnou fólií jako primárního zdroje tepla je alespoň 80% podlahové plochy místnosti. Doporučujeme však, aby topná fólie byla instalována na celou plochu místnosti, a to i v budovách s velmi nízkou potřebou tepla, protože rovnoměrné rozložení tepla na podlaze je pro každodenní použití příjemnější.

V případě nerovnoměrného rozložení topné fólie mohou vznikat místa, kde se při chůzi budeme cítit nepohodlně kvůli rozdílům v teplotách podlahy. Rovnoměrné rozmístění topné fólie u podlahového vytápění navíc zajistí plynulé zahřátí podlahy, což ovlivňuje použití podlahové krytiny a zvyšuje její životnost.

Podlahové topení instalované pod potěr je určeno pro nepřetržitý provoz jako základní topný systém pro vytápění místností. Podlahové vytápění s topnou fólií pod potěrem se na rozdíl od typických vodních podlahových topných systémů vyznačuje tím, že ke změně teploty v místnosti a teplotě podlahy dochází za kratší dobu. Topná fólie má velkou topnou plochu a nezpůsobuje žádné ztráty v přenosu energie ve srovnání s tradičními systémy vytápění.

Topnou fólii pod potěr instalujeme na celou plochu místnosti s výjimkou ploch, kde bude umístěna kuchyňská linka, vestavěné skříně nebo spotřebiče a sanitární vybavení. Veškeré vybavení, které bude uloženo bezprostředně na podlaze a nemají nožičky umožňující volné proudění vzduchu, by mělo být postaveno mimo topnou fólii.

Schéma instalace topné fólie pod potěr v suché místnosti (ve variantě s dlažbou)

 

skladba podlahového topení pod potěr obr. varianta s topnou fólií HD-G skladba podlahového topení pod potěr obr. varianta s topnou fólií HD-EPL

Skladba podlahového topení v systému pod potěr, která musí být dodržena:

 

1) Dlažba

2) Elastické lepidle pro dlažbu - Druh lepidla se volí dle typu dlažby. Lepidlo musí být vhodné pro použití s podlahovým topením.

3) Penetrace - Penetrace se používá k vyrovnání savosti potěru a ke zvýšení přilnavosti podlahových krytin lepených na potěr.

Pozn. body 1) až 3) se vztahují pro instalaci dlažby jako konečné krytiny na potěr. Body a) až 3 je nutno vždy přizpůsobit zvolené krytině.

4) Anhydritový nebo cementový potěr

5) Okrajová dilatační páska - vytápěné potěry je nutné oddělit po obvodu místnosti pomocí okrajové dilatační pásky.

6) Zemnicí drát

7) LDPE fólie, min 0,3 mm

8) Zemnicí síť

9) LDPE fólie, min 0,3 mm

10) Topná fólie

11) LDPE fólie, min 0,3 mm

12) Dilatační spára

13) Termoizolace z podlahového polystyrénu

14) Betonový potěr nebo konstrukční dřevěné desky (OSB desky)

 

 

Schéma instalace topné fólie pod potěr v mokré místnosti (ve variantě s dlažbou)

 

 obr. varianta s topnou fólií HD-G  obr. varianta s topnou fólií HD-EPL

Skladba podlahového topení v systému pod potěr, která musí být dodržena:

 

1) Dlažba

2) Elastické lepidle pro dlažbu - Druh lepidla se volí dle typu dlažby. Lepidlo musí být vhodné pro použití s podlahovým topením.

3) Hydroizolace 

4) Hydroizolační páska

5) Stěna

6) Cementový potěr

7) Okrajová dilatační páska - vytápěné potěry je nutné oddělit po obvodu místnosti pomocí okrajové dilatační pásky.

8) Zemnicí drát

9) LDPE fólie, min 0,3 mm

10) Zemnicí síť

11) LDPE fólie, min 0,3 mm

12) Topná fólie

13) LDPE fólie, min 0,3 mm

14) Dilatační spára

15) Termoizolace z podlahového polystyrénu

16) Betonový potěr nebo konstrukční dřevěné desky (OSB desky)

 

Zapojení topné fólie pro podlahové vytápění

schéma zapojení topné fólie
 1. Topná fólie HEAT DECOR
 2. Termostat
 3. Napájení
 4. Externí teplotní čidlo
 5. Napájecí kabel topné fólie, modrý (N)
 6. Napájecí kabel topné fólie, hnědý (B)