Instalace topné fólie v systému pod plovoucí podlahu

Podlahové topení pod plovoucí podlahu

Instalace topné fólie přímo pod plovoucí podlahu je nejjednodušším způsobem montáže elektrického podlahového topení. Jedná se o suchý způsob montáže topné fólie.

Teplo z topné fólie je emitováno na velké ploše přímo do místnosti. Topný systém můžeme instalovat v každé fázi rekonstrukce nebo v novostavbě. Teplota místnosti a podlahy jsou řízeny pokojovým termostatem.

Podlahové topení s topnou fólií instalovanou přímo pod plovoucí podlahu můžeme použít jako hlavní způsob vytápění místnosti i jako vedlejší zdroj. Optimální pokrytí podlahy topnou fólií jako primárního zdroje tepla je cca 80% podlahové plochy místnosti. Takové pokrytí umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v místnosti a vytápění funguje při nižších teplotách podlahy.

 

Výhody elektrického podlahového vytápění v systému pod plovoucí podlahou

 • Pružný topný systém - rychle reaguje na požadavky změny teploty
 • Snadná a rychlá montáž
 • Tenká topná vrstva - cca 0,6 cm
 • Nízké provozní náklady
 • Nízké investiční náklady ve srovnání s jinými instalacemi topení
 • Rovnoměrné rozložení teploty v místnosti
 • Možnost instalovat kdykoliv
 • Komfort teplé podlahy
 • Možnost vytápění pouze některých místností v požadovanou dobu a to při různých teplotách

Výběr topné fólie pod plovoucí podlahu

Na obrázku vidíme výkony topných fólií vhodných pro instalaci pod plovoucí podlahu. Silnější topná fólie má rychlejší náběh vytápění. Delší doba zahřívání neznamená nižší účinnost topné fólie. Jako ochrana proti přehřátí se instaluje do podlahy podlahové čidlo. Podlahové čidlo hlídá maximální teplotu podlahy, aby nepřekročila mezní hodnotu stanovenou výrobci krytin (většinou 28 oC). 

Druhy použitelných krytin nad podlahové topení

 • Laminátová plovoucí podlaha
 • SPC vinylová plovoucí podlaha s minerálním jádrem (click)
 • Dřevěná vrstvená podlaha - pro podlahové topení

U všech krytin by mělo být výrobcem krytin uvedeno, že jsou vhodné pro elektrické podlahové topení.

 

 

 Schéma instalace topné fólie pod plovoucí podlahou v suché místnosti 

 

 obr. varianta s topnou fólií HD-G  obr. varianta s topnou fólií HD-EPL  obr. varianta s topnou fólií HD-PRO

 

Skladba podlahového topení v systému pod plovoucí podlahu, která musí být dodržena:

ad 1) Konečná krytina
Horní podlahová krytina musí být vhodná pro podlahové topení. K instalaci na podlahové topení s topnou fólií se používají laminátové plovoucí podlahy, vinylové plovoucí podlahy a dřevěné vrstvené plovoucí podlahy, které se zakládají pomocí zámku (klik systém).

ad 2) Parotěsná fólie – LDPE fólie 0,2 mm
LDPE parotěsná fólie s tloušťkou aspoň 0,2 mm chrání topnou fólii před mechanickým poškozením, ke kterému dochází během tření v důsledku  smršťování a roztahování podlahových panelů. Parotěsná fólie také chrání topný systém před jeho poškození vodou nebo jinými kapalinami. 

ad 3) Topná fólie Heat Decorřada HD-G 0,338 mm / řada HD-EPL 0,450 mm / řada HD-PRO 0,5 mm
Infračervená topná fólie Heat Decor je hlavním nosičem tepla v podlahovém topení. Topná fólie je připojena k elektrickým vodičům pomocí instalačních konektorů a poté připojena k pokojovému termostatu vybavenému vestavěným snímačem teploty vzduchu a externím snímačem teploty podlahy. V suchých místnostech topná fólie v této skladbě nevyžaduje uzemnění. 

ad 4) Termoizolační podložka – min 0,5 cm (např. HD-XPS 300, HD-XPS 700)
Izolační podložka slouží jako tepelná izolace, protože topná fólie vyzařuje teplo ve dvou směrech. Rovněž napomáhá vyrovnávat nerovnosti v podlaze a může působit jako akustická izolace. Hraje důležitou roli při instalaci topné fólie. Ve vyřezaných drážkách skrýváme připojovací prvky topné fólie jako zaizolované instalační konektory nebo elektrické kabely napájející topnou fólii. Jako izolační podložku doporučujeme naše nové termoizolační podklady, např. podklad HD-XPS 700 vhodný pro laminátové plovoucí podlahy, SPC vinylové  podlahy a dřevěné vrstvené podlahy.

ad 5) Parotěsná fólie – LDPE fólie 0,2 mm
0,2 mm silná parotěsná fólie chrání topný systém a podlahové panely před vlivem vlhkosti. 

ad 6) Podlaha (betonový potěr, desky OSB / MFP)
Podlaha je nosný konstrukční prvek, na který jsou položeny všechny vrstvy topného systému. Podlahou může být betonový podklad, dřevěná konstrukce nebo konstrukce z desek OSB nebo MFP splňující standardy únosnosti a stavebních konstrukcí.

 

Zapojení topné fólie pro podlahové vytápění

schéma zapojení topné fólie
 1. Topná fólie HEAT DECOR
 2. Termostat
 3. Napájení
 4. Externí teplotní čidlo
 5. Napájecí kabel topné fólie, modrý (N)
 6. Napájecí kabel topné fólie, hnědý (B)