Formulář - odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující (spotřebitel) vyplněný formulář společně se zbožím na adresu Heat Home s.r.o. - Nebory 379, Třinec (ne na sídlo společnosti)

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (pro spotřebitele)

Adresát:           Heat Home s.r.o., sídlo: Nebory 377, 739 61  Třinec (prodávající) / obchod@heathome.cz

 

Oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od Smlouvy o nákupu tohoto zboží*/o poskytnutí těchto služeb*: 

......................................................................................

 

Datum objednání* / datum obdržení*:

 .............................. /..............................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 .......................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 .......................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 .......................................................................

 

Číslo účtu pro vrácení finančních prostředků:

 .......................................................................

 .......................................................................

 .......................................................................

 Datum